× אתם יכולים לשנות את שפת האתר על ידי לחיצה על הגלובוס בצד השמאלי של הכותרת העליונה.

ככל שמומחיותו של המתרגם קרובה יותר לנושא של העבודה המתורגמת, איכות התרגום גבוהה יותר. ראה גם כיצד פועל חיפוש המתרגמים.