× אתם יכולים לשנות את שפת האתר על ידי לחיצה על הגלובוס בצד השמאלי של הכותרת העליונה.

בפס הכותרת, תחת הצעות-עבודה, לחץ על בטל הצעת עבודה כדי לראות רשימה של חשבוניות אפשריות שעבורן תוכל לבקש החזר.

כאשר אתה מבקש החזר עבור עבודה שכבר בוצעה, למוכר תהיה הזדמנות לקבל או לדחות את בקשתך. באם המוכר דוחה את הבקשה, היא תועבר לצוות 2 טיפות לתיווך.

כאשר אתה מבקש החזר עבור עבודה שטרם הוגשה (וטרם חלף מועד הסיום), תצטרך להציע פיצוי הוגן למוכר; הפיצוי הינו עבור עבודה שהמוכר עשה אך טרם הגיש. דרך אחת אפשרית להערכת פיצוי הוגן היא לפי זמן (לדוגמא: אם עברו 2 מתוך 10 הימים שבהצעת-העבודה, אז יתכן ש-20% משכר הטרחה הינו הוגן) או לפי ספירת מילים (לדוגמא: אם המוכר עבד על 200 מתוך 1000 המילים שבמסמך, יתכן ש-20% משכר הטרחה הינו הוגן). אבל, כרגיל, תמיד מומלץ להתייעץ עם המוכר שלכם לפניכן ולהגיע להסכם לגבי פיצוי ראוי. כך תגבירו את הסיכוי שהצעת-העבודה תבוטל בתקופה זו.

אם מגישים בקשה לביטול הצעת-העבודה לאחר מועד הסיום כאשר העבודה לא הוגשה, יינתן החזר.

התהליך לביטול הצעת-עבודה הוא דומה למדי עבור כל סוגי הצעות-העבודה. בכל זאת, ראה את מאמרי העזר על ביטול הצעת-עבודה רגילה וביטול הצעת-עבודה מרובת-שלבים לפרטים נוספים.

החזרים תמיד כוללים גם את עמלת השירות.

שים לב שבמקרה של גישור, ל-2 טיפות שמורה המילה האחרונה בשאלה האם אתה זכאי להחזר או לא, על פי תנאי השימוש שלנו.