× אתם יכולים לשנות את שפת האתר על ידי לחיצה על הגלובוס בצד השמאלי של הכותרת העליונה.

כאשר סכום הצעת עבודה הינו גבוה מ-‏100.00 $ (ויש כמות מספיקה של ימים עד להשלמתה), אנו מפצלים אותה למספר שלבים.

הלקוח משלם את הצעת העבודה במלואה כאשר הוא מאשר אותה. הלקוח אמור לקבל את העבודה של כל שלב בתאריך הסיום של השלב. התשלום עבור הצעת העבודה כולה משוחרר למתרגם כמה ימים לאחר סיום הצעת-העבודה כולה (ז"א, כמה ימים לאחר סיום השלב האחרון בהצעה).

הפיצול נעשה כדי לאפשר ללקוח לבחון את רמת העבודה של המתרגם לפני שמלוא התשלום מועבר למתרגם.

הלקוח יכול להגיש בקשה להחזר בכל תקופה של כל שלב.