תנאי שימוש באתר 2drops.com

 1. כללי

  1. ברוכים הבאים לאתר 2drops.com.

   אתר 2drops.com משמש כפלטפורמה אלקטרונית לרכישה ואספקה של שירותי תרגום בשפות שונות על גבי רשת האינטרנט, באופן מהיר, קל ונוח לשימוש. אתר 2drops.com בבעלות ומופעל על ידי יובל שורץ (להלן - "שורץ").

  2. התנאים והתניות שלהלן מסדירים את כל פרטי השימוש באתר 2drops.com ובכל פריטי התוכן, השירותים והמוצרים הזמינים באתר או דרכו (להלן יחדיו - "אתר האינטרנט" או "האתר"). אנו מציעים לך את שירותי אתר האינטרנט, אך מתנים זאת בקבלת כל התנאים והתניות הכלולים כאן, ללא שינוי, וכל יתר כללי ההפעלה, העקרונות (לרבות, ללא הגבלה, מדיניות הפרטיות של שורץ) והנהלים ששורץ עשוי לפרסם מעת לעת באתר האינטרנט (להלן יחדיו - "ההסכם"). לפיכך, הוראות התנאים והתניות שבהסכם זה להלן יהוו הבסיס המשפטי לכל תביעה ו/או טענה בינך לבין בעלי האתר.

  3. יש לקרוא את ההסכם בעיון לפני הגישה לאתר או השימוש בו. כניסתך לאתר או לחלק ממנו והשימוש בהם פירושם הסכמה מצדך כי יחולו עליך התנאים והתניות הכלולים בהסכם זה. הרשות לגשת אל אתר האינטרנט ולהשתמש בשירותים מותנית בהסכמתך לכל התנאים והתניות שבהסכם זה. אם תנאים ותניות אלה נחשבים להצעה מטעם שורץ, קבלת התנאים מצדך מוגבלת במפורש לתנאים אלה.

  4. מבלי לגרוע מיתר תנאי הסכם זה, האתר ושירותיו אינם מיועדים למי שלא מלאו לו 13 שנים והשירות באת ר מוצע אך ורק למשתמשים בני 13 ומעלה. משתמשים בני 13 ומטה מתבקשים לא להירשם לשימוש באתר. כל אדם שנרשם כמשתמש או מספק את פרטיו האישיים לאתר מצהיר בזאת כי הוא בן 13 ומעלה.

  5. האמור בתנאי שימוש אלה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

  6. כותרות הפרקים בתנאי השימוש באתר נועדו לשם התמצאות ונוחות גרידא ולא ישמשו לפרשנות תנאי השימוש באתר.

 2. כשרות להשתמש בשירותי האתר

  1. מתן שירותים באמצעות האתר מותנה בהתקיימות מלוא התנאים הבאים:

   1. המתרגם או מזמין השירותים (להלן בהתאמה - "המתרגם" ו- "המזמין" או "מזמין שירותי התרגום") כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. אם אתה קטין (מתחת לגיל 18 ומעל גיל 13) או מי שזקוק לקבלת אישור מאת צד שלישי כדי לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר כי קיבלת את הסכמת הוריך, אפוטרופוסיך או צד שליש י כאמור לביצוע פעולה בחנות ו/או באתר.

   2. המתרגם והמזמין בעלי תא דואר אלקטרוני.

  2. מבלי לגרוע מהאמור דלעיל, יהא האתר רשאי לאסור מראש על ביצוע רכישת שירותים ו/או לבטלה בדיעבד בכל אחד מהמקרים הבאים:

   1. ביצוע רכישת השירותים ו/או אספקת השירותים היה מלווה במעשה בלתי חוקי ו/או מנוגד לדין.

   2. ביצוע רכישת השירותים ו/או אספקת השירותים נעשה תוך הפרת תנאי השימוש.

   3. מבצע רכישת השירותים ו/או אספקת השירותים נקט במעשה או במחדל שיש בהם בכדי לפגוע בפעילות האתר ו/או הספקים או כל צד שלישי.

   4. מבצע רכישת השירותים ו/או אספקת השירותים מסר פרטים שגויים בעת ביצוע ההזמנה.

  3. כדי להגן על הפרטיות של המשתמשים שלנו, זהויות המשתמשים נשמרות אנונימיות. אסור לבקש או לספק כתובות דוא"ל, שמות משתמשים של סקייפ או IM, מספרי טלפון או כל פרטי קשר אחרים כדי לתקשר מחוץ לאתר.

 3. יצירת חשבון באתר ע"י מזמין שירותי התרגום

  1. באמצעות האתר ניתנת למזמין השירותים ההזדמנות לרכוש שירותי תרגום ו/או שירותי סיכום ו/או שירותי הגהה (להלן ביחד ולחוד - "שירותי תרגום"), המוצעים על ידי המתרגמים בשפות שונות.

  2. עבור שירותי התרגום המוצעים למכירה באתר מוצג למזמין שירותי התרגום עמוד ל- "חיפוש מתרגם" בחתך של שפת מקור, שפת יעד, נושאים אקדמאיים ונושאים מקצועיים. על בסיס חתכי החיפוש תוצג בפני המזמין רשימת מתרגמים רלוונטים עם פרטי ההתמחות שלהם והשכר המבוקש על ידם לפי מילה.

  3. כדי לבצע הזמנה של השירותים יש תחילה להירשם באתר, באמצעות הקלדת פרטים אישיים בסיסיים: שם תצוגה (לזיהוי באתר) ודואר אלקטרוני. לאחר יצירת חשבון באתר, האחריות לניהול האבטחה של החשבון חלה על מזמין השירותים, כמו גם אחריות מלאה לכל הפעילויות המתרחשות במסגרת החשבון.

  4. לאחר גמר הליך הרישום או אם כבר הינך רשום באתר, יוכל מזמי ן השירותים ליצור קשר עם המתרגם, באמצעות משלוח הודעה בכתב דרך האתר בלבד, לשם תיאום שירותי התרגום, כמפורט בחלק ה' להלן.

  5. מסירת פרטי הזמנה שגויים תמנע את השלמת תהליך ההזמנה ומשלוח התרגום. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית ואזרחית עפ"י הוראות הדין.

 4. רישום מתרגמים באתר

  1. באמצעות האתר יכולים מתרגמים להציע את שירותי התרגום שלהם לכל המעוניין.

  2. על המתרגם להירשם באתר בעמוד "הירשמו כמתרגם" תוך מילוי "פרטים אישיים" ו- "פרטי המתרגם", בהם הוא יכול להציג תחומי התמחויות שלו ואת השכר המבוקש על ידו לתרגום לפי מילה. יובהר, שעל מנת שהמתרגם יוכל לגבות את שכר הטרחה בגין מתן שירותיו באתר, עליו להחזיק חשבון פאייפל (PayPal).

  3. לאחר גמר הליך הרישום או אם כבר הינך רשום באתר, יוכל המתרגם לקבל פניות, באמצעות דואר אלקטרוני, ממזמיני תרגום לתיאום שירותי התרגום, כמפורט בחלק ה' להלן.

  4. מסירת פרטים שגויים תמנע את השלמת תהליך ההזמנה וקבלת הצעות עבודה. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית ואזרחית עפ"י הוראות הדין.

 5. אופן אספקת התרגום, התשלום למתרגם ועמלת השירות של האתר

  1. אופן הזמנת התרגום, התשלום ואספקת התרגום מבוצע בהתאם למפורט בחלק זה, כדלקמן:

   1. המתרגם מקבל פנייה בדואר אלקטרוני באמצעות האתר ממזמין שירותי התרגום ומוציא לו, אם הדבר מתאים לשני הצדדים, הצעת מחיר לביצוע שירותי התרגום (להלן - "הצעת המחיר"), לפי שתי סוגי הצעות אפשריות כדלקמן:

    1. הצעת מחיר לפי מילה - כאשר השכר של המתרגם מוגדר לפי מילה, הוא מוציא הצעת מחיר לפי מילה. ההצעה כוללת את מספר המילים בשירותי התרגום וכמות הימים הנדרשים לסיום העבודה.

     סיום העבודה מחושב מהרגע בו המזמין משלם את ההצעה (לדוגמא, אם המזמין משלם את ההצעה ב- 1 לינואר ומוגדרים 5 ימים לסיום העבודה אז סיום העבודה הינו ב- 6 לינואר).

    2. הצעת מחיר מרובת שלבים - כאשר השכר של המתרגם מוגדר לפי מילה וסכום ההצעה גבוה מסכום של ‏100.00 $ ויש מספיק ימים עד סיום העבודה, האתר מפצל את ההצעה לכמה שלבים. כל שלב כולל תאריך התחלה, תאריך סיום והעלות של אותו שלב.

     המתרגם מעביר את העבודה הרלוונטית לכל שלב כפי שמצוין בסעיף 19.5 להלן ומקבל תשלום עבור כל שלב כפי שמצוין בסעיף 19.6 להלן. מנגנון ביטול ההתקשרות המפורט בסעיף ו' חל כאן לגבי כל שלב ושלב, כך שאם חלפו מעל ליומיים מאז תום שלב, החזר כספי אינו אפשרי בגין אותו שלב.

   2. להצעת המחיר שהמזמין מקבל מהמתרגם מתווספת אוטומטית תוספת בגין עמלת שירות לאתר (לכל היותר 15%) (להלן - "עמלת שירות") ("הצעת המחיר" ו- "עמלת השירות" יחדיו יקראו להלן - "התשלום המלא").

   3. כאשר המזמין מאשר את התשלום המלא, הוא מעביר לחשבון ה- PayPal של האתר את התשלום המלא (באמצעות חשבון פייפאל או כרטיס אשראי). מנגנון זה של תשלום מראש מיועד להבטיח את שכר טרחת ו של המתרגם לאחר גמר שירותי התרגום, באמצעות האתר, ובכפוף ליתר הוראות ותנאי הסכם זה.

   4. לאחר קבלת התשלום המלא, האתר מודיע למתרגם ולמזמין כי הם יכולים להתחיל לשתף פעולה יחדיו בשירותי התרגום.

   5. עם תום שירותי התרגום מעביר המתרגם את התרגום לידי מזמין העבודה.

   6. כמה ימים לאחר סיום הצעת המחיר (הסיום הינו כשהעבודה מוגשת או כשמועד הסיום חולף, המאוחר יותר מביניהם), האתר מעביר את כספי הצעת המחיר (דהיינו ללא עמלת השירות) לחשבון ה- PayPal של המתרגם (אם אין לו חשבון PayPal הוא יקבל מייל המבקש ממנו לפתוח חשבון PayPal), בניכוי עמלת העברה כספית, הנגבית על ידי PayPal באופן רגיל ושוטף (בגין כל העברה כספית).

   7. בד בבד עם העברת כספי הצעת המחיר לידי המתרגם, משוחררת עמלת השירות לידי מפעילי האתר.

 6. ביטול הזמנת שירותי תרגום

  1. מזמין התרגום רשאי לבטל את הזמנת העבודה ולקבל לידיו את התשלום המלא, בהתאם לתנאים הבאים:

   1. ניתן לבקש החזר אך ורק בתקופת הביטול.

    1. עבור הצעות מחיר המוגדרות בסעיף 19.1.1, תקופת הביטול הינה ה-2 ימים שלאחר מועד הסיום של הצעת המחיר. אם העבודה מוגשת אחרי מועד הסיום, אז תקופת הביטול הינה ממועד הסיום של הצעת המחיר עד 2 ימים לאחר הגשת העבודה.

    2. עבור הצעות מחיר מרובות שלבים המוגדרות בסעיף 19.1.2, תקופת הביטול הינה ה-2 ימים שלאחר מועד הסיום של השלב. עבור השלב האחרון, אם העבודה מוגשת אחרי מועד הסיום של השלב, תקופת הביטול הינה ממועד הסיום של השלב עד 2 ימים לאחר הגשת העבודה.

   2. על מזמין התרגום לבקש החזר אך ורק בתקופת הביטול (דרך כפתור לקבלת ההחזר הקיים באתר) תוך נימוק סיבת הביטול. בקשת המזמין להחזר תועבר ראשית למתרגם. המתרגם יוכל לאשר או לדחות את הבקשה. באם המתרגם דוחה את הבקשה להחזר, הבקשה תועבר למפעילי האתר. מפעילי האתר יבחנו את סיבת ביטול העבודה ויחליטו, לפי שיקול דעתם המוחלט (והסביר) ובכפוף לכל הוראת דין אחרת (לרבות צו שיפוטי), האם נימוק/י הביטול מצדיק/ים את ביטול ההתקשרות והחזרת התשלום המלא. יובהר בזאת, כי טענה מצד מזמין התרגום לגבי איכות ו/או רמת התרגום אינה מצדיקה לרוב החזר התשלום המלא, אלא במקרה כזה מזמין התרגום יופנה לרוב לדרג באתר את רמתו המקצועית של המתרגם.

    למקרה של הצעות מחיר מרובות שלבים, כפי שמפורט בסעיף 19.1.2, אם קיימים שלבים שלא הושלמו בזמן שהלקוח מבקש החזר, יינתן החזר עבור שלבים אילו; לשלבים שכן הושלמו חל אותו תהליך כמו שמפורט בתחילת סעיף זה (20.1).

   3. לאחר תקופת הביטול - אין באפשרות מפעילי האתר להורות על ביטול ההתקשרות ו/או לדאוג להחזר כספי כלשהו.

  2. ביטול הזמנת התרגום על ידי מזמין התרגום יבוצע באמצעות הקשה על כפתור לקבלת החזר באתר (להלן - "בקשת הביטול"). במקרה של בקשת ביטול על פי סעיף 20.1 דלעיל - יכלל/ו בבקשת הביטול גם נימוק/י הביטול.

  3. יובהר בזאת כי האתר ו/או מפעיליו פטורים מכל טענה ו/או דרישה ו/א ו תביעה הנעוצה במחלוקת בין מזמין התרגום לבין המתרגם לגבי איכות ו/או רמת התרגום. בכל מקרה כזה, הצדדים רשאים לנהל הליך משפטי מכל סוג ביניהם ללא עירוב של מפעילי האתר. מפעילי האתר יוציאו לפועל כל פסק דין ו/או צו שיפוטי רלוונטי שיוצג בפניהם כדין.

  4. הוראות פרק זה כפופות להוראות הדין, ובראשן הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן - "חוק הגנת הצרכן"), אם וככל שחלות בהתקשרות בין הצדדים מכח הסכם זה. בכל מקרה של התנגשות בין הוראות פרק זה לבין הוראות הגנת הצרכן, תגברנה הוראות חוק הגנת הצרכן.

 7. אחריות הצדדים

  1. מבלי לגרוע מהאמור, מזמיני התרגום ו/או המתרגמים אחראים באופן מלא ובלעדי לתוכן הטקסטים ו/או החומרים המוחלפים ביניהם באמצעות שירותי התיווך המוצעים באתר זה, לרבות בגין זכויות יוצרים בטקסט המיועד לתרגום כמו גם על כל נזק הנובע מהתרגום או מההתקשרות בין מזמין התרגום לבין המתרגם, ללא תלות בסוג התוכן.

 8. הפרת זכויות יוצרים ומדיניות DMCA

  1. הואיל ושורץ מבקש מאחרים לכבד את זכויות הקניין הרוחני שלו, שורץ מכבד את זכויות הקניין הרוחני של אחרים. אם נתקלת בתוך 2drops.com או במקום שהגעת אליו דרך 2drops.com בחומרים המפרים את זכויות היוצרים שלך, אנו קוראים לך ליידע את שורץ על כך:

   contact@2drops.com
   יובל שורץ
 9. קניין רוחני של האתר

  1. מלוא זכויות הקנין הרוחני לרבות זכות היוצרים באתר, עיצובו, הקובץ הגרפי, הטקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים לשורץ בלבד. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להציג חומר כנ"ל, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע"י שורץ. סימני המסחר באתר הינם קניינו של שורץ בלבד או - במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים אחרים - קניינם של מפרסמים אלה.

  2. בהסכם זה אין משום העברה של קניין רוחני שלשורץ או של צד שלישי וכל זכות, חזקה ועניין באותו קניין רוחני ייוותרו (כפי שהדבר בין שני הצדדים), בידי שורץ בלבד. שורץ, 2drops.com, הלוגו של 2drops.com ושאר סימני המסחר, סימני השירות, פריטי הגרפיקה וסמלי הלוגו המשמשים בהקשר עם 2drops.com , כמו גם אתר האינטרנט - כולם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של שורץ או של הגורמים המעניקים לה רישיונות. שאר סימני המסחר, סימני השירות, פריטי הגרפיקה וסמלי הלוגו המשמשים בהקשר עם אתר האינטרנט עשויים להיות קניינם של צדדי ג' אחרים. השימוש שלך באתר האינטרנט אינו מעניק לך שום זכות או רישיון לשכפל או להשתמש בדרך אחרת בסימני מסחר של שורץ או של צדדי ג'.

 10. הגבלת אחריות

  1. האתר משמש כפלטפורמה מתווכת בלבד וככזו אחריות האתר ו/או שורץ מוגבלת לשירותי תיווך בלבד. מלוא הפרטים לגבי המתרגמים הינם נתונים שנמסרו על ידי המתרגם עצמו (מלבד הדירוגים, שנמסרים על ידי מזמיני השירותים), עם אפשרות מעשית מוגבלת בלבד מצד האתר ו/או שורץ לאימותם. מבלי לגרוע מהאמור, המתרגמים נושאים לבדם במלוא האחריות לגבי רשת השירות המסופק על ידם, ולרבות לגבי הנושאים כדלקמן:

   1. עצם קיומם של שירותי התרגום ו/או היכולת לתרגם.

   2. איכות ו/או רמת שירותי התרגום.

   3. מועד אספקת התרגום.

   4. זמינות המתרגם.

   5. פרטי המתרגם.

  2. רמת השירותים ו/או המתרגמים הרשומים באתר אינן בבעלות ו/או בשליטת שורץ ו/או מופעלים על ידו. אחריות האתר ו/או שורץ ו/או מי מטעמם מוגבלת לאופן השימוש בשירותים המופיעים באתר בלבד, בכפוף ליתר הוראות ותנאי הסכם זה.

  3. שורץ או מי מטעמו אינו אחראי בכל צורה שהיא לטקסט המיועד לתרגום באמצעות האתר מטעם המשתמשים ו/או המתרגמים. קודם לשימוש בטקסט המיועד לתרגום, יש לבדוק את הטקסט באופן עצמאי ו/או מול כל גורם רלוונטי אחר. אין באפשרות שורץ לקבוע עד כמה הטקסט המיועד לתרגום אינו מפר זכויות של צדדים שלישיים כלשהם, לרבות זכות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים, פרטיות וכו'. שורץ לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי ו/או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על תוכן המוחלף ו/או מועבר באמצעות האתר ו/או בגין מתן שירותי האתר.

  4. בשום נסיבות לא תחול על שורץ ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, פצויי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, הפסד הכנסה ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, פיצויי נזיקין בגין השימוש בשירותי האתר, בגין עיכוב בשימוש בשירותי האתר או באי יכולת להשתמש בשירותי האתר, באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל תוכן, מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהועברו באמצעות האתר ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת.

  5. מזמין שירותי התרגום מתחייב ומצהיר בזאת בעצם השימוש שלו בשירותי האתר כי בדק לגבי הטקסט המיועד לתרגום את נושא הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, נושא אי פגיעה בזכות לפרטיות ו/או כל זכות אחרת, כי הוא בעל כל הזכויות בו ו/או מורשה לעשות בו שימוש ו/או שלא בוצעה כל פגיעה בזכות לפרטיות בעצם השימוש בו.

  6. מזמין שירותי התרגום משחרר בזאת את שורץ מכל אחריות לטקסט המיועד לתרגום. מבלי לגרוע מהאמור דלעיל, מזמין שירותי התרגום מסכים בזאת כי תחול עליו החובה לפצות ו/או לשפות את שורץ ו/או מי מטעמו של שורץ מפני וכנגד כל תביעה והוצאה, כולל הוצאות הגנה משפטית, בגין אי קיום איזה מבין החובות המוטלות עליו בהתאם לתנאי שימוש אלה, ובראשם הוראות סעיף זה.

  7. המידע, התוכנה והשירותים הכלולים באתר עשויים להכיל בתום לב אי דיוקים או שגיאות דפוס. שורץ ו/או מי מטעמו רשאים לבצע מדי פעם שינויים במידע הנכלל באתר ללא הודעה מוקדמת, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי שורץ ו/או מי מטעמו, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

  8. שורץ רשאי להפסיק בכל עת את הפעילות באתר והשימוש בשירותיו, ללא התראה מוקדמת. שורץ גם רשאי לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. שורץ יהא רשאי לחקור ו/או לנקוט בכל הליך, לפי שיקול דעתו, בקשר לטקסטים המיועדים לתרגום ושהתעורר לגבם חשד כלשהו כי יש בהם משום פגיעה בזכות של צד ג' כלשהו.

  9. שורץ יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, לרבות מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילתם אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי שורץ בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

 11. שונות

  1. הסכם זה מהווה מלוא ההסכם בין שורץ לבין משתמשי שירותי האתר וכל שינוי שיבוצע בו אפשרי אך ורק אם יבוצע בכתב, בחתימת מנהל מוסמך מטעם שורץ או על ידי פרסום גרסה מתוקנת על ידי שורץ.

  2. רישומי המחשב של שורץ בדבר הפעולות שבוצעו באתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

  3. תנאי שירות אלה נוסחו במקור בשפה העברית. במקרה של סתירה בין גרסה מתורגמת של תנאי השירות לבין הגרסה בעברית, תינתן עדיפות לגרסה בשפה העברית.

  4. ויתור של צד מן הצדדים על תנאי או תניה הכלולים בהסכם זה או על הפרה של תנאי/תניה כאמור בהזדמנות נתונה, ייחשב לוויתור באותה הזדמנות בלבד ולא יחול על אף הפרה נוספת/עתידית.

  5. שורץ יהא רשאי לשלוח לכל משתמש דואר אלקטרוני ולפנות אליו בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים בשורץ, חידושים באתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב.

  6. שורץ רשאי לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה על פי שיקול דעתו הבלעדי.

  7. הדין החל על פרשנותם ו/או אכיפתם של תנאי שימוש אלה ו/או הזמנת שירותים שנעשתה באתר ו/או כל מחלוקת הנובעת מהם הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט היחודית לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.