× אתם יכולים לשנות את שפת האתר על ידי לחיצה על הגלובוס בצד השמאלי של הכותרת העליונה.

הלקוח יכול לבטל את הצעת-העבודה בכל עת.

קיימות שתי תקופות הקובעות כיצד תתבצע בקשת הביטול: תקופת העבודה ותקופת הבדיקה.

תקופה תיאור תהליך הביטול

תקופת העבודה

התקופה שלפני מועד הסיום או לפני הגשת העבודה (הראשון מבין השניים).

הלקוח מציע פיצוי למוכר. המוכר יכול לקבל או לדחות את הצעת הלקוח.

הצעת הפיצוי תפוג כאשר תקופת העבודה תמה.

ניתן להגיש בקשת ביטול נוספת אם הבקשה נדחת או אם פג תוקפה.

תקופת הבדיקה

התקופה שאחרי מועד הסיום או אחרי מועד הגשת העבודה (הראשון מבין השניים) עד 2 ימים אחרי מועד הסיום.

*אם העבודה מוגשת לאחר מועד הסיום, אז התקופה נמשכת עד 2 ימים לאחר מועד הגשת העבודה.

הלקוח מגיש בקשה לבטל את הצעת-העבודה ולקבל החזר מלא. המוכר חייב להגיב לבקשה. אם המוכר דוחה את הבקשה, היא מועברת לצוות 2 טיפות לתיווך והחלטה סופית.