× אתם יכולים לשנות את שפת האתר על ידי לחיצה על הגלובוס בצד השמאלי של הכותרת העליונה.

כשמישהו מבצע חיפוש מתרגם ב-2 טיפות, שפת היעד ושפת המקור של כל המתרגמים המוצגים תואמות את השפות שהוזנו לחיפוש.

סדר המתרגמים ברשימת התוצאות ממוין באופן דטרמיניסטי לפי (1) הדירוג שלהם, ו-(2) לפי המידה בה מומחיותם מתאימה לנושא המבוקש. ראה כיצד מותאמת מומחיותו של המתרגם לנושא המבוקש.