× אתם יכולים לשנות את שפת האתר על ידי לחיצה על הגלובוס בצד השמאלי של הכותרת העליונה.

"תרגום מוסמך" או "תרגום רשמי" הוא מושג שאינו מוגדר היטב ברמה הבינלאומית. בדרך כלל הוא מציין תרגום העומד בדרישות של מדינה מסוימת.

אם התרגום נדרש לעמוד בדרישות ספציפיות, דאגו לברר מהן בדיוק.

להלן מספר מונחים הנמצאים בשימוש נפוץ ומציינים את סוג ההסמכה הנדרשת מהתרגום. השתמשו בהסבר זה כדי לדעת באופן מדויק למה אתם זקוקים.

תרגום רשמי/בשבועה (Sworn)
בחלק מהמדינות יש מתרגמים שהוכרו על ידי-המדינה וקיבלו ממנה הסמכה לעסוק בתרגום ולאשר את המהימנות של תרגומים. "תרגום בשבועה" או "תרגום רשמי" שמקורו באחת מהמדינות האלו הוא תרגום הנושא חותמת של אחד המתרגמים המוסמכים כאמור.
תרגום נוטריוני
תרגום עם אישור נוטריוני
נוטריון המוכר על ידי המדינה אישר כי התרגום נכון ומדויק.
הצהרת מתרגם עם אישור נוטריוני
נוטריון המוכר על ידי המדינה אישר את הצהרת המתרגם (ראו להלן את ההגדרה של "הצהרת מתרגם") כי התרגום מדויק.
אפוסטיל
רשות המוכרת על ידי המדינה אישרה כי מדובר במסמך רשמי. ככלל, זהו תהליך אישור מסמכים המוכר ברמה הבינלאומית.
הצהרת מתרגם
הצהרה חתומה על-ידי המתרגם שבה הוא מצהיר כי התרגום מדויק.

לאחר שביררתם מה בדיוק נדרש מכם, שאלו את המתרגם של 2 טיפות אם הוא יכול לספק את האישור הנדרש.

אם הוא אינו יכול לעשות זאת, אנו ממליצים לפנות לגוף נפרד שיאשר את המסמך. כלומר, לאחר שהמתרגם של 2 טיפות סיים את עבודת התרגום, העבירו את המסמך לצד שלישי מתאים שיספק את האישור המבוקש.

תהליך זה (של פנייה לרשות המאשרת כאשר המסמך המתורגם כבר נמצא בידיכם) עשוי במקרים רבים להוזיל את העלות הכוללת של הפרויקט. כמובן, יש לוודא זאת מראש, לפני תחילת העבודה.