× אתם יכולים לשנות את שפת האתר על ידי לחיצה על הגלובוס בצד השמאלי של הכותרת העליונה.

תיאור עצמי

תחומי התמחות

  • רפואה
  • תחבורה
  • כרייה וחציבה
  • תעשייה וחרושת
  • שירותים מדעיים וטכניים

שירותים מוצעים

0.08 € למילה
כ-20 € לעמוד