× אתם יכולים לשנות את שפת האתר על ידי לחיצה על הגלובוס בצד השמאלי של הכותרת העליונה.

תיאור עצמי

תחומי התמחות

  • השכלה גבוהה
  • אינפורמטיקה במוזיאון/ספריה
  • אספקת חשמל, גז, קיטור ומיזוג אוויר (קירור)
  • הפעלת מערכות ביוב ומתקנים לטיפול בשפכים
  • מסמכי התאגדות, הסכמי שותפות ומסמכים דומים הקשורים להקמת חברות

שירותים מוצעים

0.07 € למילה
כ-18 € לעמוד