× אתם יכולים לשנות את שפת האתר על ידי לחיצה על הגלובוס בצד השמאלי של הכותרת העליונה.

תיאור עצמי

תחומי התמחות

  • טכנולוגיית מידע
  • תכנית לימודים והוראה
  • רפואה
  • תעשייה וחרושת
  • אספקת קיטור ומיזוג אוויר (קירור)

שירותים מוצעים

0.06 € למילה
כ-15 € לעמוד