× אתם יכולים לשנות את שפת האתר על ידי לחיצה על הגלובוס בצד השמאלי של הכותרת העליונה.
46 - 50 מתוך 81 מתרגמים
תחומי התמחות
 • אלקטרומגנטיות
 • כימיה אי אורגנית
 • כימיה מתמטית
 • מכניקה
 • כימיה פיזיקלית
תעריף
0.04 $ למילה (בערך 10 $ לעמוד)
תחומי התמחות
 • פסיכולוגיה בריאותית
 • טכנולוגיית מידע
 • מוסדות חינוך יסודי
 • פעילויות בנדל"ן
 • שירותים מדעיים וטכניים
תעריף
0.10 $ למילה (בערך 25 $ לעמוד)
תחומי התמחות
 • חינוך מבוגרים, קורסים, הכשרות, השתלמויות ובתי ספר
 • חינוך בתחום התרבות
 • משאבי אנוש
תעריף
0.09 $ למילה (בערך 22 $ לעמוד)
תחומי התמחות
 • שירותי ניהול ותמיכה
 • עסקים
 • מדעי המחשב
 • תעשייה וחרושת
 • מינהל ציבורי/מקומי
תעריף
0.08 $ למילה (בערך 20 $ לעמוד)
תחומי התמחות
 • פוליטיקה השוואתית
 • יזמות עסקית
 • ספרות
 • מחקר ופיתוח בהנדסה ובמדעי הטבע, ביוטכנולוגיה, מדעי הרפואה ומדעי החקלאות
 • סוציולוגיה
תעריף
0.15 $ למילה (בערך 38 $ לעמוד)