× אתם יכולים לשנות את שפת האתר על ידי לחיצה על הגלובוס בצד השמאלי של הכותרת העליונה.
46 - 50 מתוך 91 מתרגמים
תחומי התמחות
 • מהדרים
 • לימודי תרבות
 • ספרות אנגלית
 • תכנות פונקציונלי
 • תכנות מונחה עצמים/תכנות מוכוון עצמים
תעריף
0.03 $ למילה (בערך 8 $ לעמוד)
תחומי התמחות
 • לימודי מגדר ומיניות
 • עיתונאות ותקשורת
 • דין
 • מינהל ציבורי/מקומי
 • עבודה סוציאלית
תעריף
0.02 $ למילה (בערך 5 $ לעמוד)
תחומי התמחות
 • מדעים פורמליים
 • מדעי הרוח
 • מדעי הטבע
 • מקצועות
 • מדעי החברה
תעריף
0.03 $ למילה (בערך 8 $ לעמוד)
תחומי התמחות
 • ספרות
תעריף
0.40 $ למילה (בערך 100 $ לעמוד)
תחומי התמחות
 • אמנות, אדריכלות ועצוב
 • עסקים
 • חינוך
 • ספרות
 • תעשייה וחרושת
תעריף
0.10 $ למילה (בערך 25 $ לעמוד)