× אתם יכולים לשנות את שפת האתר על ידי לחיצה על הגלובוס בצד השמאלי של הכותרת העליונה.
36 - 40 מתוך 81 מתרגמים
תחומי התמחות
 • ניתוח עסקי
 • אתיקה בעסקים
 • משפט עסקי
 • אי ביזנס
 • שירותים פיננסיים, פרט לביטוח ולקרנות פנסיה
תעריף
0.08 $ למילה (בערך 20 $ לעמוד)
תחומי התמחות
 • ניהול שווקים פיננסיים
 • בנק מרכזי
 • כלכלה פיננסית
 • מקרו כלכלה
תעריף
0.08 $ למילה (בערך 20 $ לעמוד)
תחומי התמחות
 • כתיבה יוצרת
 • ספרות אנגלית
 • עיתונאות ותקשורת
 • שירה
תעריף
0.06 $ למילה (בערך 15 $ לעמוד)
תחומי התמחות
 • חקלאות, ייעור ודיג
 • כלכלה
 • היסטוריה האנושית
 • ספרות
 • פסיכולוגיה
תעריף
0.07 $ למילה (בערך 18 $ לעמוד)
תחומי התמחות
 • מהדרים
 • לימודי תרבות
 • ספרות אנגלית
 • תכנות פונקציונלי
 • תכנות מונחה עצמים/תכנות מוכוון עצמים
תעריף
0.03 $ למילה (בערך 8 $ לעמוד)