× אתם יכולים לשנות את שפת האתר על ידי לחיצה על הגלובוס בצד השמאלי של הכותרת העליונה.
1 - 5 מתוך 81 מתרגמים
תחומי התמחות
 • מדעי החברה
 • עסקים
 • אקולוגיה
 • עיתונאות ותקשורת
 • אספקת מים; שירותי ביוב, טיפול באשפה ובפסולת ושירותי טיהור
תעריף
0.09 $ למילה (בערך 22 $ לעמוד)
תחומי התמחות
 • מדעי החברה
 • מדעים פורמליים
 • מדעי הרוח
 • מדעי הטבע
 • מקצועות
תעריף
0.12 $ למילה (בערך 30 $ לעמוד)
תחומי התמחות
 • כלכלה
 • עסקים
 • הנדסה
 • עיתונאות ותקשורת
 • תעשייה וחרושת
תעריף
0.07 $ למילה (בערך 18 $ לעמוד)
תחומי התמחות
 • מדעי החברה
 • מדעים פורמליים
 • מדעי הרוח
 • מדעי הטבע
 • מקצועות
תעריף
0.07 $ למילה (בערך 18 $ לעמוד)
תחומי התמחות
 • מדעי החברה
תעריף
0.18 $ למילה (בערך 45 $ לעמוד)