× אתם יכולים לשנות את שפת האתר על ידי לחיצה על הגלובוס בצד השמאלי של הכותרת העליונה.
1 - 5 מתוך 81 מתרגמים
תחומי התמחות
 • עסקים
 • אקולוגיה
 • עיתונאות ותקשורת
 • מדעי החברה
 • אספקת מים; שירותי ביוב, טיפול באשפה ובפסולת ושירותי טיהור
תעריף
0.09 $ למילה (בערך 22 $ לעמוד)
תחומי התמחות
 • מדעי הטבע
 • מדעים פורמליים
 • מדעי הרוח
 • מקצועות
 • מדעי החברה
תעריף
0.12 $ למילה (בערך 30 $ לעמוד)
תחומי התמחות
 • מדעי הטבע
 • מדעים פורמליים
 • מדעי הרוח
 • מקצועות
 • מדעי החברה
תעריף
0.07 $ למילה (בערך 18 $ לעמוד)
תחומי התמחות
 • מדעי הטבע
 • אמנות, אדריכלות ועצוב
 • ספרות
 • פילוסופיה
 • מדע המדינה
תעריף
0.07 $ למילה (בערך 18 $ לעמוד)
תחומי התמחות
 • מדעי הטבע
 • מדעים פורמליים
 • מדעי הרוח
 • מקצועות
 • מדעי החברה
תעריף
0.06 $ למילה (בערך 15 $ לעמוד)